mammos

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

แม่กลางหลวง


แม่กลางหลวง

บ้านแม่กลางหลวง ตั้งอยู่ในหุบเขานาขั้นบันไดอันเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3ตั้งอยู่ในหุบเขานาขั้นบันไดอันเป็นพื้นที่ ลุ่มแม่น้ำชั้น 3 บนดอยอินทนนท์ ในเขตการปกครอง ของ หมู่ 17 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้อพยพ มาจากประเทศพม่า เข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ เมื่อประมาณทศวรรษ 2330 และได้ อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่บ้านอ่างกาน้อย และบ้านผาหมอน เป็นหมู่บ้านหลักหรือหมู่บ้าเก๊า เมื่อประมาณ 20 กว่าปี ก่อนการอพยพย้ายถิ่นไปมาในบริเวณนั้น ตามความเชื่อเกี่ยวกับ ภัยพิบัติและโรคระบาดที่เกิดขึ้น ได้มีการ ขยายหมู่บ้านจากบ้านอ่างกาน้อยไปบ้านแม่กลางหลวง และจากบ้านผาหมอน ไปยังบ้านหนองหล่มดังเช่นปัจจุบัน บริเวณลุ่มน้ำแม่กลาง หรือเรียกตามภาษาถิ่นว่า "แม่กลางคี" มีชนเผ่ากระเหรี่ยง อาศัย ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มชาติ พันธุ์ กระเหรี่ยงในกลุ่มสะกอ หรือยางขาวในภาษาราชการ หรือที่รู้จักในชื่อ ปกาเกอะญอ หรือ คานยอ (Kanyaw) อันหมายถึง ผู้มีความสมถะและเรียบง่าย บริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลางประกอบด้วยชุมชนย่อย 4 แห่ง คือ ชุมชนบ้าน อ่างกาน้อย ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านหนองหล่ม และชุนบ้านผาหมอน โดยมีจำนวน ครัวเรือนในแต่ละ กลุ่มบ้านประมาณ 60 - 80 ครัวเรือนกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
1. สัมผัสนาข้าวขั้นบันได ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
- ก.ย. - กลาง ต.ค . ช่วงหน้าฝน ซึ่งต้นข้าวจะเริ่มเขียวขจีชุ่มฉ่ำ เคล้าสายหมอกบางๆในฤดูฝน
- ปลายต.ค. - พ.ย.ช่วงหน้าหนาว เป็นช่วงที่ต้นข้าวออกรวงเป็นสีทองเต็มท้องทุ่งเหลืออร่ามงดงามยิ่งนัก
นาข้าวขั้นบันไดแม่กลางหลวงในฤดูฝน  

2. สัมผัสชีวิตชาวเขาชิมกาแฟเลิศรส
เที่ยวชมและศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติ พร้อมชิมกาแฟ เลิศรสฟรี
ภาพเด็กน้อยชาวเขาบ้านแม่กลางหลว
ชิมกาแฟฝีมือชาวเขา พร้อมซื้อหากลับบ้าน3. เดินศึกษาธรรมชาติ 
เดินป่าศึกษาธรรมชาติเรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษาดูนก
ประจำถิ่นในเส้นทางเดินป่าดอยหัวเสือ เส้นทางดูนกห้วยน้ำขุ่น และเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำ้ตกผาดอกเสี่ยว
สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่องรักจัง
สิ่่งอำนวยความสะดวกและที่พักบ้านแม่กลางหลวง
- โฮมสเตย์บ้านแม่กลางหลวง ติดต่อพี่สมศักดิ์ โทร 081 960 8856 
08 1760 5181 สามารถดููรายละเอียดและภาพห้องพักได้ที่
http://www.meukakeecotour.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=374874 ที่พัก น้ำอุ่น และร้านอาหารคอยให้บริการนักท่องเที่ยว ด้านหน้าจะมีร้านขายของเล็กๆคอยบริการนักท่องเที่ยว
- โอมือโชเปอ บ้านแม่กลางหลวง ราคา : 500 - 1,200 บาท ลานกางเต็นท์ คิดท่านละ 30 บาทต่อคืน หรือจะเช่าเต็นท์ คิดท่านละ 150 บาท ต่อคืน ราคาพร้อมเครื่องนอนครับ โทร 085 720 9059 , 089 8770706
- อินทนนท์ คีรีมายา แม่กลางหลวง โทร 081 960 8856
บ้านพักโอมือโชเปอ
เรื่องราวและบทความที่เกี่ยวข้อง
เยือนแม่กลางหลวง งดงามกลางหุบเขานาข้าวขั้นบันได
แม่แจ่ม เมืองในฝันกลางหุบเขา
แม่แจ่ม...เมืองสงบกลางหุบเขา
กลับสู่ธรรมชาติแห่งเมืองงามกลางหุบเขา แม่แจ่ม เชียงใหมj
แม่แจ่ม เมืองแห่งความงาม สงบ กลางหุบเขา
การเดินทางไปแม่กลางหลวง
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว 
สามารถเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ผ่านอำเภอหางดง อำเภอ สันป่าตอง และอำเภอจอมทอง เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตรโดยประมาณแล้วเดินทาง ต่อไปตามเส้นทาง อำเภอจอมทอง อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ (ทางหลวงหมายเลข 1009) อีกประมาณ 26 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านแม่กลาง หลวง 
2. โดยรถประจำทาง
- จากกทม. นั่งรถสายกทม.-จอมทอง มีทั้งรถ ปอ. 1และ ปอ.2 หลังจากนั้นต่อรถสองแถวที่อ.จอมทอง 
- จากจอมทองนั่งรถสายจอมทอง - แม่แจ่มค่าโดยสาร 80 บาท เป็นรถสองแถวสีเหลือง คิวรถอยู่ที่ข้างวัดพระธาตุ ศรีจอมทอง รถจะออกต่อเมื่อมีผู้โดยสารเต็ม รถจะผ่านเข้าเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บอกคนขับว่า ลงก.ม. ที่ 26 บ้านแม่กลางหลวง หลังจากนั้นเดินเข้าไปในหมู่บ้านอีกประมาณ 500 เมตรก็จะถึง บ้านแม่กลางหลวง
เริ่มจากเีชียงใหม่ 
- จากเชียงใหม่นั่งรถไปลงอาเขต 
- จากอาเขต ขึ้นรถแดงไปลงประตูเชียงใหม่ 20 บาท
- จากประตูเชียงใหม่สายเชียงใหม่ - จอมทองค่าโดยสาร 35 บาท แล้วมาลงที่จอมทอง

ที่มา   http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/maekalngluang.html 

          http://www.youtube.com/watch?v=KRpGwqcV_8o

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น